Groupcare i Altinget: Foreninger er delt av en digital kløft

Groupcares administrerende direktør, Lisbeth Bekker, er blitt intervjuet av den danske avisen Altinget, på bakgrunn av vår store undersøkelse om digitale transformasjoner i foreninger.

Undersøkelsen er gjennomført blant 143 profesjonelle medlemsorganisasjoner og foreninger i Danmark, Norge og Sverige.

Resultaterne viser at det er en digital kløft mellom foreningene. Noen lykkes med å ta digitaliseringen til seg og utnytt digitale potensialer, mens andre fortsatt famler etter en vinnende formel.

Lisbeth Bekker uttaler blant annet i artikkelen: ”Vi kan se, at de organisationer, der er digitale og innovative, også er dem, der vækster og får flere medlemmer. Og det skyldes, at det også er dem, der er lette på fødderne og omstillingsparate og har en kultur, hvor de er klar til at prøve noget nyt,”

Les hele artikkelen på Altingets hjemmeside.

Hele undersøkelsen vil bli presentert på Foreningskonferansen den 9. oktober i København under overskriften ”Digitale transforasjoner og fremtidens forening”.