Kundemøde: Overgang til løbende features – Dét betyder det for din forening


Vi ønsker som leverandør og samarbejdspartner, at I nyder fordelene ved altid at have nyeste funktioner og teknologi til rådighed i jeres standard medlemsløsning. Derfor overgår vi nu fra at udgive opgraderinger fire gange om året til, at I løbende vil få lagt nye features på i jeres løsning – kontinuerligt som de kommer. På den måde vil I som kunde opleve en smidigere opdateringsproces, hvor I ikke behøver at planlægge efter større opgraderinger (releases) og de eventuelle test-gange det medfører.


Hvad kan du forvente af dette kundemøde?

Vi vil grundigt gennemgå hvad det betyder for dig og din forening som brugere af Membercare og Membersite, og hvad I kan forvente af fordele ved at vi overgår fra løbende opgraderinger (releases) til løbende opdatering af features.

Herunder vil vi blandt andet gennemgå:

• Den tekniske baggrund. Grundig orientering og indblik i de teknologiske overvejelser og hvorfor det ud fra et brugerperspektiv er godt for jer og jeres løsning.

• Processen omkring de løbende opdateringer med nye features. Herunder; hvor ofte nye features vil blive lagt på, hvordan opdateringen af de enkelte features vil påvirke jeres løsning, hvad I skal gøre når nye features lægges på.

• Det forretningsmæssige. Hvordan vi kommer med et opdateret vedligeholdelsesabonnement som indeholder og beskriver den nye opdateringsmodel. Og en gennemgang af, hvad vedligeholdelsesabonnementet indeholder.

• Det kommunikative. Hvordan vi kommer til fremadrettet at kommunikere og orientere omkring samtlige nye features der lægges på i løsningen. Blandt andet ved brug af adviseringer i Membercare, en feature-log med beskrivelse af samtlige features, videoer og guides i Mine grupper og selvfølgelig fortsat afholdelse af release-webinarer en gang i kvartalet.

Derudover vil vi benytte lejligheden til at fortælle jer om generelle tiltag og kommende aktiviteter i Groupcare, som har interesse for jer som kunde. Vi vil blandt andet fortælle om kommende kurser og webinarer.

Uformel formiddag og frokost

Vi håber at se så mange af jer som muligt til denne uformelle formiddag, hvor der undervejs være rig mulighed for netværk, ligesom vi slutter af med en lækker fælles frokost.

Vi håber på at se så mange af jer som muligt, og glæder os til en hyggelig formiddag sammen.