Vi strävar efter att ständigt utveckla vår lösning i enlighet med våra kunders behov och önskemål.


Därför kommer vi under 2021 att anordna användarworkshops i våra fem olika kundsegment (politiska partier, funktionsrättsorganisationer, intresseorganisationer, fackföreningar och bransch- och arbetsgivarorganisationer) inom värvning och rekrytering, ett tema som är står i centrum hos ideella organisationer.

Som deltagare kan du förvänta dig:

  • Ta del av och få inspiration kring hur andra arbetar med värvning och rekrytering och hur de använder sig utav Groupcares lösning för att stödja dessa aktiviteter. Samt diskutera nya idéer för hur dessa aktiviteter kan stärkas.
  • Diskutera önskemål och behov för ny funktionalitet i medlemssystemet som är viktig för att lyckas som fackförening.


Vi hoppas att du har lust att delta och utveckla lösningen tillsammans med oss!

Mötet hållas via Microsoft Teams.


Vill du anmäla dig till detta webbinarium? Skriv ditt namn samt namnet på din organisation och skicka det till hvh@groupcare.com.