Arbejder I med frivillige og ønsker I at skabe mere engagement og flere aktiviteter? – På dette kursus sætter vi fokus på arbejdet med frivillige og deres muligheder for simpel selvbetjening via Membersite.

Med selvbetjeningsplatformen Membersite er det simpelt at sætte jeres frivillige og lokale foreninger fri, så de selv kan tage ejerskab over aktiviteter og ikke er afhængige af sekretariatet i det daglige værdiskabende arbejde.

På kurset vil vi præsentere jer for det vi kalder ”frivillig-pakken”, der er en række funktionaliteter og udviklingstiltag der alle er til for at gøre arbejdet med lokalforeninger, netværk og frivillige så simpelt og effektivt som muligt.

For når frivillige sættes fri og får mulighed for selv at tage kontrol over aktiviteter skaber det ejerskab og dermed større medlemstilfredshed. Oveni kan det være med til at lette rutineprægede arbejdsgange i det centrale sekretariat, der i mindre grad behøver at servicere lokalforeninger og frivillige.

Kurset er opdelt i to dele; den tekniske del og den organisatoriske del, hvor den sidste del fokuserer på betydningen af selvbetjening i foreningens strategi. Her trækker vi på Groupcares lange erfaring af medlemsorganisationer samt vores rådgivningsydelser.

Vi kommer blandt andet omkring:

  • ”Frivillig-pakken” – funktionaliteter til at understøtte det frivillige arbejde
  • Hvordan selvbetjening kan igangsætte frivillige
  • Hvordan man kan effektivisere bestyrelses- og udvalgshåndtering
  • Hvordan man får hele organisationen tænkt ind i løsningen


Det får du ud af dagen:

  • Konkrete tips på hvordan dit sekretariat kan spare tid på administration via selvbetjening
  • Hvad selvbetjeningens rolle er ift. foreningens frivilligstrategi
  • Hvordan arbejdsgange i bestyrelser kan understøttes ved teknologi

 

Bemærk: Der indgår en lækker frokost og croissanter om morgenen i prisen for deltagelse på arrangementet.