Vi ønsker å gjøre det lett for brukere å følge med i utviklingen på den felles standard i den sammenhengende medlemsløsning. Derfor inviteres alle kunder til brukermøte, hvor vi vil presentere de nye funksjonaliteter i nyeste versjon.

(kun for kunder)

Formålet er å informere og lære dere om de nye muligheter som oppdateringene og forbedringene av løsningen gir.

Foruten presentasjon av nyutvikling i løsningen vil vi også fortelle litt om forskjellige tiltak i Groupcare. I tillegg vil det være mulighet for at stille spørgsmål.

Vi håper å se så mange av dere som mulig til en hyggelig formiddag.

brukermøtet holdes som ett webinar