Bli oppdatert på samtlige oppdateringer i Membercare og Membersite, og bli inspirert til hvordan de kan komme din forening til gode.
På webinaret, som er satt av til å vare en time, vil en av våre dyktige konsulenter gjennomgå samtlige oppdateringer. Hele webinaret vil dessuten bli tatt opp og lastet opp til 'Mine Grupper' på felles-Membersite, slik at du har muligheten til å se/gjense opptaket når det passer deg. Webinaret henvender seg spesifikt til alle Groupcares kunder og avholdes via Microsoft Teams.

Du vil få en e-post med lenke til kurset to timer før avholdelsen.

Har du spørsmål til webinaret, er du velkommen til å kontakte seniorkonsulent Ida Zimmer på iz@groupcare.com.

Vi gleder oss til å se deg!


Overgang til løpende oppdateringer per. 1. september 2023

Versjon 2023-08 er den siste enkeltstående versjonen, da vi per. 1. september overgår til løpende oppdateringer.

Vi kommer fortsatt til å avholde kvartalvise release-webinarer som dette. Her vil vi gjennomgå alle oppdateringer og ny funksjonalitet som har blitt lagt på i Membercare og Membersite siden sist.