Frivilliga, medlemmar och framtida kollegor söker sig i allt högre grad till organisationer som erbjuder lika möjlighet och ger plats åt alla. 

Med detta i åtanke, är temat för vårt nästa föreningsseminarium inkludering och mångfald. Under en timme kommer du som deltagare ta del av två inspirerande föreläsningar av experter inom området och få möjligheten att nätverka med andra medlemsorganisationer i Sverige. Vårt mål är att du får ta del av ny kunskap och nya perspektiv, samt tar med dig användbara verktyg som du kan applicera direkt på arbetet i din organisation. 

Att arbeta med mångfald och inkludering handlar om att skapa organisationer som ger plats åt alla. Vår senaste föreningsundersökning visar att organisationer som arbetar målmedvetet med mångfald och inkludering upplever en kraftigare medlemstillväxt, högre tillfredsställes bland anställda och förtroendevalda, och starkare konkurrenskraft. 

Programmet: 

Hedvig Öster, grundare av People Equity

Som grundare av People Equity och med en bakgrund från chefs- och styrelserekrytering är Hedvig expert på Diversity, Equity & Inclusion. Hedvig kommer föreläsa om affärsnyttan av mångfald samt ett av de mest centrala områdena för att skapa inkluderande och diversifierade organisationer; rekrytering av talang. Hedvig kommer dela med sig av sina erfarenheter kring hur man designar rekryteringsprocesser fria från fördomar och där kompetens och potential får fullt fokus. 

 

Lisbeth Bekker, VD, och Anna Norrman, Senior Konsult och Projektledare på Groupcare

Lisbeth och Anna kommer att presentera resultaten från årets stora föreningsundersökning som besvarades av 177 medlemsorganisationer i Norden. Undersökningen fokuserar på mångfald och inkludering i förhållande till kön, ålder och etnicitet. Presentationen kommer beröra vilka utmaningar medlemsorganisationer i Norden möter och hur man kan arbeta strategiskt för att dra nytta av mångfaldens fördelar. 

Webbinariet är öppet för alla och deltagande är gratis, dock en no-show-fee på 300 SEK. Som deltagare får du en egen digital kopia av Föreningsrapporten: Föreningen för alla.

Vid frågor, vänligen kontakta Anna Norrman här.