Frivillige, medlemmer og fremtidige kollegaer ønsker i økende grad å være en del av organisasjoner som tilbyr like muligheter og gir rom for alle.

Med dette i bakhodet, er temaet for vårt foreningsseminar ”inkludering og mangfold”. I løpet av formiddagen, vil du som deltaker få være med på inspirerende foredrag og lærerike paneldiskusjoner av eksperter på området, i tillegg til å få møte andre medlemsdrevne organisasjoner rundt om i Oslo. Vårt mål er at du skal få ta del i ny kunnskap og nye perspektiver, samt ta med deg nyttige verktøy som du kan bruke i arbeidet med din forening/organisasjon.

Å arbeide med mangfold og inkludering handler om å skape organisasjoner som gir plass til alle, og hvor du kan dra nytte av fordelene med mangfold. Resultatene fra vår Foreningsundersøkelse i 2022, viser at foreninger/organisasjoner som arbeider målrettet med mangfold og inkludering opplever større medlemsvekst enn de foreningene/organisasjonene som ikke arbeider aktivt med denne problemstillingen.

Andre studier viser også at ulike organisasjoner og foreninger bidrar til:

- Å skape mer engasjement og øke tilfredsheten blant ansatte og frivillige.

- Å styrke foreningens/organisasjonens konkurranseevne.

- Å sikre trivsel og minske sykefraværet.

Kort oppsummert, er fordelene med å arbeide med inkludering og mangfold i organisasjoner mange.

Har du eller en kollega i din organisasjon besvart vår foreningsundersøkelse, kan du delta på foreningsseminaret til en rabattert pris (395 kr ekskl. mva). Hvis du er usikker på om din forening har deltatt, vennligst kontakt oss her.

Vanlig pris for seminaret er 595 NOK (ekskl. mva).


Deltakeravgiften inkluderer:

- Enkel lunsj og kaffe.

- En digital versjon av Foreningsrapporten 2022