Frivillige, medlemmer og fremtidige kollegaer ønsker i økende grad å være en del av organisasjoner som tilbyr like muligheter og gir rom for alle.

Med dette i bakhodet er temaet for Foreningsseminaret "inkludering og mangfold". I løpet av en times webinar vil du som deltaker få innsikt i noen av de viktigste resultatene fra Foreningsrapporten og inspirerende foredrag av eksperter på området. Vårt mål er at du skal få ta del i ny kunnskap og nye perspektiver, samt ta med deg nyttige verktøy som du kan bruke i arbeidet med din forening.

Å arbeide med mangfold og inkludering handler om å skape organisasjoner som gir plass til alle, og hvor du kan dra nytte av fordelene med mangfold. Resultatene fra Foreningsundersøkelsen viser at foreninger som arbeider målrettet med mangfold og inkludering opplever en stigende medlemsvekst, i motsetning til de som ikke arbeider aktivt med denne problemstillingen. Her bemerker de norske foreningene seg da de går foran som mangfoldsforløpere for de svenske og danske foreningene.


Sosan Asgari Mollestad, Norges Bygdekvinnelag

Sosan Asgari Mollestad er rådgiver for inkludering og mangfold hos Norges Bygdekvinnelag og har hovedansvaret for pilotprosjektet “Sammen for inkludering” og satsningen “KvinnerUT - Mestring og Kompetanse”. Hun har et brennende engasjement for kvinners rettigheter, inkludering og mangfold. Sosan vil holde et foredrag om hvordan Norges Bygdekvinnelag arbeider målrettet med mangfold og inkludering i organisasjoner gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving blant medlemmene, for å kunne inspirere andre foreninger.


Lisbeth Bekker, Groupcare

Lisbeth Bekker vil innlede seminaret med å presentere resultatene fra Foreningsrapporten 2022, som ble besvart av 177 medlemsorganisasjoner i Norden. Undersøkelsen fokuserer på mangfold og inkludering i forhold til kjønn, alder og etnisitet. Innlegget vil omhandle hvilke utfordringer medlemsorganisasjoner i Norden møter og hvordan man kan arbeide strategisk for å utnytte mangfoldets fordeler.


Webinaret er gratis for alle deltakere, og du vil få tilsendt en kopi av Foreningsrapporten 2022: Foreningen for alle (oversatt til norsk)