Som leverandør og samarbejdspartner ser vi det som en kerneopgave at understøtte og hjælpe jer kunder gennem faglig rådgivning og sparring. Det kan vi dels gøre ved at undervise i brugen af Membercare og Membersite, dels ved at ved at dele erfaringer på tværs af foreninger. Et af de temaer, der fylder meget i organisationerne lige nu, er den stigende inflation, der har efterladt en usikkerhed hos medlemmerne. Det kan mærkes både på medlemstallet og bundlinjen.

Gennem det gratis seminar: 'Digitale veje til øget medlemstilfredshed og fastholdelse', vil vi inspirere jer til, hvordan I kan anvende løsningen og tilpasse jeres organisation til at arbejde mere fokuseret med at øge medlemstilfredshed og service for at styrke fastholdelsesevnen.

På arrangementet vil vi komme omkring de følgende områder:

  • Opsamling og analyse på data: Hvem er jeres medlemmer? Hvad kendetegner dem, der forlader foreningen? Og hvilke processer findes for gentegning?
  • Kommunikationskanaler, touchpoints og budskaber: Hvilke muligheder giver løsningen for at kommunikere med medlemmerne? Hvilke kanaler fungerer bedst i hvilke sammenhænge? Og kan vi bruge data til at udpege segmenter og tilpasse budskaber?
  • Automatisering af arbejdsgange: Vi kigger på muligheder i løsningen (overordnet niveau) for at skabe sammenhænge ift. opsamling og anvendelse af data koblet med kommunikation og aktiviteter. Blandt andet vil vi fokusere på brug af 'Arbejdslisten' og 'Arbejdslistegrupper' i Membercare'.