Vi ønsker som leverandør og samarbejdspartner at understøtte og hjælpe vores kunder bedst muligt. Det kan vi blandt andet gøre ved at undervise i brug af løsningen og ved at dele inspiration og erfaringer på tværs af foreninger. Og i en tid som denne, hvor flere foreninger begynder at mærke på medlemstallet og økonomien, at inflation og usikkerhed har sat sig i medlemmerne, vil vi gerne hjælpe.

Derfor tilbyder vi dette gratis arrangement for at inspirere jer på, hvordan I kan anvende løsningen og tilpasse jeres organisation til at arbejde mere fokuseret med at øge medlemstilfredshed og service for at styrke fastholdelsesevnen.

På arrangementet vil vi komme omkring de følgende områder:

  • Opsamling og analyse på data: Hvem er jeres medlemmer? Hvad kendetegner dem der forlader foreningen? Og hvilke processer findes for gentegning?
  • Kommunikationskanaler, touchpoints og budskaber: Hvilke muligheder giver løsningen for at kommunikere med medlemmerne? Hvilke kanaler fungerer bedst i hvilke sammenhænge? Og kan vi bruge data til at udpege segmenter og tilpasse budskaber?
  • Automatisering af arbejdsgange: Vi kigger på muligheder i løsningen (overordnet niveau) for at skabe sammenhænge ift. opsamling og anvendelse af data koblet med kommunikation og aktiviteter. Blandt andet vil vi fokusere på brug af Arbejdslisten og Arbejdslistegrupper i Membercare.

Formålet med arrangementet er at klæde jer på både organisatorisk og teknisk samt inspirere jer til at tage mere af løsningen i brug og arbejde med relevante data for at styrke medlemstilfredsheden og øge fastholdelsesevnen.