Groupcare kan nu erbjuda en funktion som innebär att ni som organisation kan be era medlemmar om ett extra bidrag till verksamheten i samband med den årliga aviseringen. Funktionen innebär att ni anger ett minsta belopp på avin och om medlemmen betalar mer än så omvandlas det överskjutande beloppet som en gåva till valfri del av organisationen. Detta är kursen för dig som vill komma igång med funktionen men inte vet var du ska börja.


Vi kommer gå igenom följande element:

  • Sätt upp artiklar för gåvor från överbetalningar av medlemsavgifter
  • Kontera artiklarna i er reskontra för total transparens/uppföljning
  • Konfigurera ediex så att avin visar minimibelopp
  • Sätt upp textmall för tackmail.
  • Beskrivning av hela flödet när betalning inkommer från medlemmen
  • Vi svarar på frågor som ”Vad händer om personen betalar in på samma avi två gånger?” och ”går det att sätta ett maxtak för inbetalningen?” mm

 

Efter genomgång kurs skickas en kortare instruktion som visar vilka steg vi gått igenom på utbildningen. Om mötet hållits digitalt kan även en inspelning göras av kursen.


Kursen kommer hållas i RBU:s lokaler eftersom de så vänligt lovat husera kursen.