Vi jobber alltid for å utvikle vår løsning i tråd med våre kunders behov og ønsker.

Derfor kommer vi i 2021 til å holde brukerworkshops i våre fem ulike kundesegmenter (politiske partier, pasientforeninger, interesseorganisasjoner, fagforeninger og bransje- og arbeidsgiverorganisasjoner) innen verving og rekruttering, da det er et tema som er sentralt for å lykkes som forening.

Som deltager kan du forvente å:

  • Ta del i og få inspirasjon fra hvordan andre jobber med verving og rekruttering, og hvordan de bruker Groupcares løsning for å understøtte disse aktivitetene. Samt drøfte nye ideer for hvordan man kan styrke disse aktivitetene.
  • Drøfte ønsker og behov for ny funksjonalitet i medlemssystemet, som er viktig for å lykkes som interesseorganisasjon.

Vi håper at du har lyst til å delta, og utvikle løsningen sammen med oss!

Møtet vil bli holdt gjennom Microsoft Teams.


For å melde deg på arrangementet kan du skrive til hvh@groupcare.com, med navn og navn på din organisasjon.