Medlemmer og databeskyttelsesforordningen (hold 3)

d. 28. marts 2017

Der er i disse år stor fokus på organisationers håndtering af data.

Data giver på den ene side organisationer værdifuld viden om såvel eksisterende som potentielle medlemmer.

Men på den anden side udgør data samtidig en sikkerhedsrisiko, hvorfor der er stigende fokus på, hvordan man som organisation håndterer og beskytter personoplysninger på en professionel og gennemsigtig måde.

EU’s meget omtalte databeskyttelsesforordning (også kendt som Persondataforordningen) er trådt i kraft – men får først virkning pr. 25. maj 2018. Men hvad mange medlemsorganisationer ikke er opmærksomme på er, at langt det meste af forordningen slet ikke er nyt, men blot en videreførelse af den i dag gældende persondatalov.

Derfor afholder Groupcare for tredje gang dette kursus om databeskyttelse særligt henvendt medlemsorganisationer. Fokusområdet vil være den eksisterende persondatalov samt den nye databeskyttelsesforordning, og hvad den betyder for medlemsorganisationer, samt anvisninger til hvordan udfordringerne konkret kan gribes an.  

Kom og bliv klogere på:

 • Lovens definitioner (fx roller som hhv. dataansvarlig, databehandler og registrede samt personhenførbare oplysninger osv)
 • Kategorisiering og klassificering af data
 • Lovens krav om behandlingssikkerhed,
 • Hvad der forstås ved god databehandlingskik,
 • Oplysningspligt
 • The Right to be forgotten
 • Begreberne Privacy by design samt Privacy by design
 • Om jeres nuværende systemer kan håndtere lovens krav

Få endvidere svar på

 • Hvor længe må man opbevare medlemsdata på udmeldte medlemmer
 • Hvem skal have en Data Protection Officer (og hvad består rollen af)
 • Sanktioner
 • Hvilke dokumentationskrav er der for foreninger
 • Gennemgang af hvordan man udfylder en Privacy Impact Assessment (PIA)
 • Udvalgte cases på foreningsproblematikker
 • Vedtægtstjek (medbring jeres egne vedtægter som gennemgås i grupper)
 • Hvad gør man i tilfælde af data-kompromittering

Sidst men ikke mindst:

 • Bliv inspireret af hvordan andre foreninger håndterer medlemsdata

Mød:

Per Mejer har over 10 års erfaring som advokat og har siden 2010 haft eget advokatfirma med speciale i it, persondata og medlemsorganisationer.

Per Mejer er særlig juridisk sagkyndig i it-tvister ved Voldgiftsinstituttet (Copenhagen Arbitration) og medlem af bl.a. Rådet for Digital Sikkerhed. Han har stor erfaring med at rådgive medlemsorganisationer om it-kontraktlige forhold og er en ofte benyttet foredragsholder om persondatabeskyttelse og relaterede emner.

Mød endvidere andre spændende kursusdeltagere, som også arbejder i en medlemsorganisation og som interesserer sig for krydsfeltet mellem privatlivspolitik og medlemsdata.

 

Udbytte:

Efter kurset vil du have et klart indblik i såvel den eksisterende persondatalovgivning, samt den der har virkning pr. 25. maj 2018 (EU databeskyttelsesforordning).

 

Praktiske forhold:

Forplejning: Kursusprisen dækker naturligvis forplejning, herunder frokost

Tilmeldingsprocedure: Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi en bekræftelse på, at du er tilmeldt, og en faktura. Bemærk at tilmeldingen er bindende, men bliver du forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i dit sted.

Spørgsmål?: Kontakt gerne Thorleif Rytz Gotved på 28 73 99 77 eller trg@groupcare.com hvis du har spørgsmål til kurset

Medbring: Tag gerne jeres foreningsvedtægter med, men henblik på en vurdering af om de med fordel kan justeres i forhold til databeskyttelsesforordningen.

 

Referencer:

Vi afholdt et lign. kursus i foråret 2016. Her kan du læse hvad et par af deltagerne syntes om kurset:


”Jeg synes, at Per Mejer var god til at pille jura og virkelighed fra hinanden – og det var med til at få emnet ned på jorden. Undervisningen var generelt rigtig god og indlevende og med en meget pragmatisk tilgang. Jeg anbefaler gerne kurset til andre, der er ansat i en medlemsorganisation"

Malene Melgaard, konsulent, Dansk Byggeri 


”Jeg må indrømme, at jeg forud for kurset nok havde forventet en lidt tør gennemgang af jura. Men sådan var det slet ikke. Per Mejer formåede at gøre det jordnært, relevant og humoristisk. For mig åbnede kurset endvidere en verden i forhold til vigtigheden af at få styr på den nye forordning. Her tænker jeg især på det ansvar, som fremover vil påhvile den enkelte medlemsorganisation i at sikre, at der udarbejdes tilstrækkelig dokumentation”

Lise Holmegaard Larsen, projektleder, Vindmølleindustrien

 

Praktisk info

Dato:
28. marts 2017

Tid:
Kl.9-16

Kontaktperson:
Thorleif Rytz Gotved

Sted:
Danske Advokater/Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

Pris:
3.995 kr. eks. moms. Er din organisation kunde hos Groupcare er der 500 kr. rabat pr. tilmelding.

Status: UDSOLGT - vi henviser til lign. kursus 22. juni

Tilmeld dig arrangementet