Før og efter: Den digitale forening

2016-11-22

Vi har taget en snak med Venstres Ungdom om deres valg af en sammenhængende medlemsløsning fra Groupcare, og hvad det har betydet for dem som forening.

CRM er IKKE et medlemssystem

2016-11-11

Mange medlemsorganisationer bliver slemt skuffet, når de kaster sig over CRM til medlemshåndtering. Det gør de fordi, et CRM-system er designet til at håndtere kunder – ikke medlemmer. Læs mere om faldgruberne – og det oplagte alternativ.

Membercare spiller hos Dansk Musiker Forbund

2016-11-11

Dansk Musikerforbund er gået i drift med Membercare - læs her om deres foreløbige erfaringer.

Medlemsorganisationer bryder persondataloven!

2016-10-19

Danske medlemsorganisationer har stor fokus på EU databeskyttelsesforordning, som får virkning i 2018. Det er den gode nyhed. Den knap så gode konstatering er, at mange foreninger ikke håndterer medlemsdata i overensstemmelse med den gældende persondatalov.

Mailchimp…og databehandleraftalen

2016-10-19

Danske medlemsorganisationer, der benytter Mailchimp til udsendelse af nyhedsbreve, bryder i stort tal persondataloven – uden at vide det. For stort set ingen af de mange foreninger Groupcare har været i kontakt med var opmærksomme på, hvad der kræves, for at benytte Mailchimp inden for rammerne af persondataloven.

Power BI hitter - et arrangement bliver til tre

2016-10-05

Arrangementet "Hold fast på medlemmerne - datadrevet medlemsloyalitet" som afholdes 3. november er blevet en tilmeldingsmagnet - nu har vi fået plads til endnu flere deltagere

Indsigt og erfaring var udslagsgivende for Liberalernas valg af Groupcare

2016-05-18

Læs her hvorfor Liberalerna valgte Groupcare som leverandør, samt hvad de oplevede som fordelene ved løsningen.

Mobilisering og inddragelse af aktive

2016-04-13

En introduktion til community organizing i samspil med netværksportalen Groupcare Community.

Lær at forstå dine medlemmer på fem minutter

2016-02-23

Hvis du er optaget af din organisations fremtid, så er du forhåbentlig også stærkt optaget af hvem medlemmerne er, hvordan de bruger jer, og hvad de synes om jer?

Det, der bare ikke MÅ ske

2016-02-03

Det kan koste dyrt for en medlemsorganisations omdømme og tillid, hvis der sker læk af medlemsdata. Med den nye EU persondataforordning vil det også kunne koste økonomisk, så det virkelig kan mærkes.

Foreninger vælger Mailchimp

2015-11-16

Hvis I kommunikerer til medlemmerne, som de fleste andre danske foreninger og medlemsorganisationer, så sender I sikkert nyhedsbreve ud med jævne mellemrum. Der er mange gode løsninger på markedet, og alle kan de en masse forskelligt.

Selvbetjening - ikke bare effektivt - du bliver klogere af det

2015-10-28

Når jeres medlemmer bruger jeres digitale services, håber jeg, at I samler data op. Det er en uvurderlig kilde til viden om medlemmerne.

Undersøgelse: Selvbetjening hitter, men...

2015-09-09

Som optakt til konferencen ”Den digitale medlemsorganisation” der afholdes den 6. oktober, løfter vi igen lidt af sløret for resultaterne af undersøgelsen under samme navn. Denne uge ser vi nærmere på selvbetjening og automatisering af arbejdsprocesser i danske medlemsorganisationer.

Hvervning med succes! - Opsøgende initiativer virker

2015-09-02

Med lidt over en måned til konferencen "Den digitale medlemsorganisation" kan vi nu løfte lidt af sløret for resultaterne af undersøgelsen under samme navn, som vil blive præsenteret på konferencen d. 6. oktober.

Medlemsorganisationer - med styr på sagerne | ESDH

2015-08-12

En fagforening med 44 ansatte - det er den typiske medlemsorganisation, der bruger et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH-system). Det er i hvertfald konklusionen på den undersøgelse som Groupcare har lavet. Men andre typer foreninger vil også kunne drage fordele af et ESDH-system

Del 8: Overvind de klassiske indvendinger mod at tegne medlemsskab

2015-07-01

Når foreninger og medlemsorganisationer hverver, møder de ofte en masse potentielle medlemmer, som af den ene eller anden årsag ikke vil være medlemmer. Læs her om, hvordan du bedst imødekommer – og overvinder – de typiske indvendinger som folk har.

Del 7: Brug referencer og bevis at din forening kan løse problemer

2015-05-28

Bak jeres egne udsagn om jeres forenings formåen op med referencer og statistikker - og øg chancen for at de potentielle medlemmer rent faktisk melder sig ind

Del 6: Foreningen skal være en problemløser

2015-05-06

Man melder sig ind i foreninger og medlemsorganisationer af et utal af årsager, men én ting mange har tilfælles er, at de søger en løsning på et problem. Men det er en gængs fejl, at foreningen forsøger at tilbyde løsninger til medlemmerne - før de forstår de forskellige medlemsgruppers egentlige problemer.

Del 5: Adfærd og præferencer er to vidt forskellige ting

2015-04-21

Ofte spørger foreninger deres medlemmer til råds, når der skal laves nye ydelser eller eksisterende ydelser skal omlægges. Det er bare ikke altid, at medlemmernes faktiske adfærd stemmer overens med deres udtalte præferencer.

Del 4: Find ud af hvem jeres potentielle medlemmer rent faktisk er

2015-03-18

Alle er ikke potentielle medlemmer for jeres forening. Der er nogen, som jeres forening aldrig vil kunne hverve, lige meget hvor gode I er, og hvor meget I kan tilbyde. Når man sætter en ny hvervekampagne i gang, er det værd at bruge tid på at identificere, hvilke medlemmer der rent faktisk er en god sandsynlighed for at få hvervet.

Del 3: Sælg kun det der betyder noget

2015-02-03

At en forening tilbyder en endeløs række af fordele, ydelser og services er ikke nødvendigvis et godt argument for, at folk skal melde sig ind. Det vigtigste er, at man tilbyder noget konkret, som medlemmerne har gavn af, og som de ikke kan få andre steder.

Dansk Camping Union: Nu får vi tid til at komme om på den anden side af skranken

2015-02-03

Den 1. november gik DCU i luften med deres nye Membersite. Det betyder, at arbejdsbyrden for de ansatte lettes, så DCU i stedet kan koncentrere sig om at bygge gode relationer og få skabt nærhed til medlemmerne.

Del 2: Medlemmerne afgør værdien af din forenings ydelser

2015-01-19

De fleste mennesker er medlem af mere end én forening, og man er højst sandsynligt medlem på forskellige måder i de forskellige foreninger. I den ene forening betaler man måske blot sit kontingent, og i den anden forening møder man op til deres arrangementer, er frivillig eller påtager sig et tillidshverv. Den svære kunst er at tilfredsstille alle slags medlemmer.

Det er ikke kun jeres medlemsdata som skal beskyttes

2015-01-19

Den 4. marts er it-advokat Per Mejer oplægsholder ved et gratis Groupcare-arrangement, hvor foreningsansatte kan blive klogere på jura, it-sikkerhed og foreningsdata. Vi har taget en snak med Per Mejer om foreningernes værdifulde data.

Del 1: Forstå din forenings værdi, før du begynder at hverve

2014-12-19

Medlemsstudier viser, at der ofte er uoverensstemmelse mellem det, som medlemmerne mener, er de vigtigste årsager til, at de er medlemmer og så det, som medlemsorganisationerne vælger at fremhæve, når de hverver nye medlemmer.

Et kig indenfor hos netværket for eventudviklere

2014-12-09

Det nye netværk for eventudviklere mødtes hos DI (Dansk Industri) i starten af december. Groupcare var med og fik en snak med nogle af deltagerne.

Aktiver de unge gennem oprigtig dialog og inddragelse

2014-12-01

Som optakt til Groupcares arrangement d. 13. januar 2015, om at aktivere unge til at deltage i foreningsarbejdet, har vi sat os ned med tidligere formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation, Morten Ryom, for at høre om hans erfaringer med at engagere unge til at tage del i foreningsarbejdet.

Medlemsdata bruges i stigende grad som et strategisk værktøj

2014-11-24

Ligesom tendensen fra Trendundersøgelsen 2013, så var tendensen også i 2014, at foreninger har øget fokus på anvendelse af medlemsdata. 92 pct. af de adspurgte foreninger opsamler en eller anden form for medlemsdata. Læs her, hvad foreningerne anvender det til.

Landsmødet der blev et tilløbsstykke - og skabte værdi

2014-10-29

Nytænkning hos ABF gav markant flere deltagere til årsmødet 2014. Samtidig tilførte begivenheden værdi til de enkelte deltagere i form af viden og mulighed for ekstraindtægter for selve ABF. Groupcare var med – læs reportagen og få inspiration.

Slip energien fri! Hvordan kan foreninger gøre sig fri af fastlåste situationer?

2014-10-16

Ifølge Ingrid Klinth handler det om fornuftig foreningsledelse, der blandt andet indebærer forventningsafstemning og ledelsens evne til at forstå værdien af alle roller i foreningen.

På besøg hos: Det Konservative Folkeparti - En forening med fokus på medlemmet og det stærke netværk

2014-10-13

Aktive medlemmer kommer ikke af sig selv! Derfor har Det Konservative Folkeparti sat fokus på at øge kontakten og dialogen med de 12.000 medlemmer. Læs hvordan de griber opgaven an.

Tre hurtige til Flemming Jørgensen, Chefkonsulent i COOPs foreningssekretariat

2014-08-25

Hos foreningen COOP har de erfaret, at mange og især unge ikke finder det formelle foreningsdemokrati med møder og generalforsamlinger særligt attraktivt. Derfor har de nedsat ”projekt 2025”, der arbejder med at udvikle organisationen, så den i fremtiden bliver mere attraktiv for medlemmerne.

Selvfølgelig kender vi vores medlemmers behov!

2014-08-19

Sådan svarer overraskende mange ledere, adspurgt om deres kendskab til medlemmerne, viser Trendundersøgelsen 2014. Men stemmer det overens med virkeligheden? Og deler resten af sekretariatet det samme syn? Læs med her.

Flere foreninger oplever vækst i medlemstallet

2014-08-11

Årets trendundersøgelse viser, at 42 pct. af foreningerne har oplevet, at deres medlemstal er steget det seneste år. Men for én gruppe af foreningerne har væksten været markant højere end gennemsnittet. Læs her hvorfor.

Medlemmernes adfærd afdækker behov

2014-08-04

Når en forening skal tilrettelægge eller forny sine medlemstilbud og ydelser, kan den med fordel observere medlemmernes adfærd, fremfor at bruge store ressourcer på traditionelle medlemsundersøgelser. Læs om, hvordan den amerikanske forening NICSA brugte deres medlemsdata med succes.

Folkemødet 2014 - derfor tager de med

2014-06-11

I morgen og frem til søndag løber Folkemødet på Bornholm endnu en gang af stablen. Siden starten i 2011 er Folkemødet vokset mærkbart fra år til år. Sidste år deltog hele 500 foreninger og medlemsorganisationer, og 60.000 mennesker lagde vejen forbi havnen i Allinge for at besøge nogle af de i alt 1.324 arrangementer og events. Groupcare har spurgt et par foreninger om deres forventninger til Folkemødet 2014.

Administrations- og regnskabskonsulent søges til Groupcare A/S

2014-05-28

- Til dig som ønsker spændende faglige udfordringer og mulighed for deltidsansættelse

Arkitektforeningen har gode erfaringer med Mailchimp

2014-05-22

6 millioner mennesker bruger mailleveringssystemet Mailchimp. Det gør de også hos Arkitektforeningen.

Mailudsendelse på den smarte måde

2014-05-14

Den nære kontakt til medlemmerne er alfa omega for mange danske foreninger. Men hvordan vedligeholdes kontakten bedst muligt på jævnlig basis? Partiet Venstre benytter i stor grad direkte mails til medlemmerne via et mailleverings-system. I denne artikel kan du læse mere om, hvorfor Venstre har valgt som de har.

Venstres Ungdom vælger Membercare

2014-05-14

Med sine godt 2.500 medlemmer er VU godt på vej til at blive Danmarks største ungdomsparti. Tilgangen af medlemmer betød, at VU fik brug for et nyt system til at håndtere deres mange medlemmer. Valget er nu faldet på Membercare. Groupcare fangede landsformand Jens Husted til en snak om deres nye medlemssystem.

Det gode arrangement – fra ide til afholdelse

2014-05-07

Onsdag d. 30. april afholdte Groupcare et velbesøgt gratis-arrangement for interesserede foreningsfolk om det at arrangere og afholde ’det gode arrangement’. På dagen havde 42 deltagere fra 35 forskellige foreninger meldt deres ankomst for at høre Mette Fisker fra Conference Care dele ud af sin viden om alt fra indledende planlægning til grafisk facilitering. I det følgende vil en række af dagens hovedpointer blive præsenteret.

Når Facebook booster medlemsarrangementer

2014-04-09

Datoen er fundet, lokalet er booket og de dygtigste oplægsholdere har indvilliget i at komme, det hele er på plads, nu mangler blot alle de tilfredse deltagere. Alle der har prøvet at planlægge et arrangement kender det nok; frygten for at kigge ud over lokalet og se den ene tomme stol efter den anden. Groupcare har talt med Freja Eilertzen, der er ansvarlig for sociale medier i Unge Kommunikatører, om, hvordan man med succes kan mobilisere og aktivere deltagere til sine arrangementer gennem sociale medier.

Dansk Fjernvarmes landsmøde: 405 medlemmer – 2.000 deltagere

2014-04-03

Hos Dansk Fjernvarme er man ikke bange for at være ambitiøse, når medlemsorganisationen holder deres årlige landsmøde. Med et stadigt stigende antal deltagere og et to dage langt arrangement er der meget, der skal planlægges og koordineres for at give deltagerne en oplevelse ud over det sædvanlige.

Fra vane til værdi

2014-03-17

”Hvis ikke man involverer sine deltagere på en eller anden måde, kan man – groft sagt - ligeså godt sende en video med oplægsholderne”. Mette Fisker er klar i mælet, når hun taler om arrangementer. Efter mange års arbejde med ansvar for utallige arrangementer, kurser og konferencer ved hun også om nogen, hvad hun taler om. Læs og få inspiration til, hvordan du kan gøre dine medlemsarrangementer skarpere.

Nyt fagligt netværk om data

2014-03-17

Da flere deltagere på Groupcares arrangementer har efterspurgt et fast forum, hvor det er muligt at gå i dybden med foreningsfaglige emner, har vi besluttet at oprette vores første faglige netværk. Det sker i kølvandet på Groupcares arrangement om strategisk brug af data, som blev afholdt i februar 2014.

Groupcare indgår samarbejde med ESDH-leverandør

2014-02-13

Groupcare har i januar 2014 startet et samarbejde med it-virksomheden Lector, som står bag ESDH-standardløsningen TeamShare. Samarbejdet bygger på en idé om, at medlemsorganisationer vil have stor gavn af en integreret løsning til henholdsvis medlemsadministration og dokumenthåndtering. Dansk Byggeri anvender allerede i dag såvel Membercare som TeamShare i en integreret løsning.

Tips til webtracking

2014-01-20

Flyt dine webmålinger – fra page views til medlemsadfærd

Hvordan kommer man i gang med at bruge data strategisk i foreninger?

2014-01-17

Data, data, data. Overalt hører man om brug af data, som værende den helt store ting og et uundværligt element i enhver forretning. Men hvordan kommer man som forening i gang med at bruge data? Data, strategi og en kritisk sans er, ifølge Claus Dahl, de tre vigtigste nøgleord og så afslører han, at foreninger faktisk har en helt fantastisk fordel i forbindelse med strategisk brug af data.

Fra rå medlemsdata til målrettet medlemsindsigt

2014-01-14

Mange medlemsorganisationer mangler tiden og de statistiske færdigheder til at komme i dybden med deres medlemsdata. Det er både synd og skam, fordi mange sidder på en sand guldgrube af data. Ofte gemmer der sig vigtige sammenhænge og medlemssegmenter, når man først kigger grundigt nok efter.

Obamas big data valgkamp

2014-01-13

Yes, we can, råbte vælgerne i 2008, da Obama blev præsident. I 2012 skulle han genvælges. Bølgen af begejstring var væk, men Obama havde et hemmeligt våben. Massive databaser og målrettet kommunikation skulle sikre genvalget. Det lykkedes. Hvordan og hvorfor? Hvad var hemmeligheden bag Obamas kampagne?

Stor stabilitet, små forandringer: Frivillighed i Danmark

2014-01-07

Forskergruppen CiFri og SFI præsenterede i december de foreløbige resultater fra deres store undersøgelse af danskernes engagement i frivilligt arbejde. Undersøgelsen ser nærmere på udviklingen i frivillighed fra 2004 til 2012, og i den undersøgte periode er der ikke sket en markant udvikling. Dog viser små forandringer, at frivilligheds-Danmark er en dynamisk størrelse. Læs her hovedpointerne fra undersøgelsen.

Lad DJØF vise dig vejen til medlemsfastholdelse

2013-11-06

Vejen til medlemsfastholdelse ligger i relevant og værdifuld kommunikation. Ved at bruge medlemsdata kan foreninger blive bedre til at målrette deres indsats, men hvad kan - og må - man bruge medlemsdata til?

Jagten på medlemmerne er sat ind

2013-10-23

Hvordan får man succes med medlemshvervning og høj deltagelse blandt medlemmerne? Groupcare – Foreningernes hus har lavet en undersøgelse, der kigger forenings-Danmark efter i krogene, og blandt andet ser på brugen af sociale medier i arbejdet med hvervning og fastholdelse af medlemmer.

Frivilligt arbejde er godt - også for helbredet

2013-09-16

Frivilligt engagement påvirker ens fysiske og mentale tilstand i en positiv retning.

Værdiskabelse gennem medlemsdata

2013-08-29

Groupcares årlige trendundersøgelse viser, at hele 78 pct. af foreningerne ønsker at udvide anvendelsen af medlemsdata. Foreningerne tillægger adgang til og brug af medlemsdata stor betydning, men der er stadig et stort uindfriet potentiale, og for mange er segmentering og medlemsdata stadig et ukendt område, hvor fordelene er uklare.

Medlemsbranding der virker

2012-12-12

- Prøv denne opskrift fra De grønne pigespejdere. Fortolk virkeligheden og konstruér attraktive medlemsbilleder. Husk at involvere dine medlemmer i processen, for de vil så gerne høres.

Gider foreningsledelsen IT?

2012-10-30

I oktober måneds tema sætter vi fokus på IT-projekter i medlemsorganisationer og forsøger at svare på hvorfor de store projekter så ofte går skævt. I forlængelse heraf præsenterer vi en tjekliste for det gode projektforløb.

Pointer fra For Medlemmernes Skyld

2012-09-30

Læs et referat af Carsten Lê Madsens oplæg fra vores september-arrangement og se de grundlæggende argumenter for og imod tre postulater omkring medlemmer og medlemsorganisationer.

Mikrokommunikation i faglige organisationer

2012-08-30

Med udgangspunkt i sin nye bog udfordrer højaktuelle Carsten Lê Madsen de faglige organisationer på, at de ikke får nok ud af deres viden om medlemmerne. Det gør de ikke, mener han, selv om de besidder alle forudsætningerne for at øge relevansen i interaktionen og kommunikationen med medlemmerne.

Digitalisering som forudsætning

2012-06-25

Læs om tre klare trends tra vores årlige undersøgelse om medlemsorganisationer.

Tema: Pointer fra 'Medlemsorganisationer 2012'

2012-06-21

Groupcares konference 2012 om IT og medlemsorganisationer var igen velbesøgt og undersøgelsens resultater pegede på, at medlemsorganisationer nu og på sigt kan få meget mere ud af de digitale muligheder for at opsamle og udnytte sine medlemsdata. Klik her for at læse mere om arrangementet og undersøgelsen.

Tema: Lyt til jeres medlemsdata!

2012-04-26

Hvad gør vi, når fællesskab og loyalitet til medlemsorganisationen ikke længere giver sig selv? Det korte svar: vi bliver relevante for hvert enkelt medlem via intelligent udnyttelse af vores medlemsdata.

Interview med Rikke Nybråten, it-chef i Dansk Byggeri

2012-02-27

Vi har interviewet it-chef for Dansk Byggeri, Rikke Møller Nybråten og blandt andet fået hendes syn på dynamikken i mellem ansvar og krav ift. projektgrupper, der arbejder med implementering af it-systemer. Rikke kommer også med sit bud på, hvad der bliver væsentligt at leve op til it-mæssigt for fremtidens medlemsorganisationer.

Tema: Email vs Sociale medier

2012-02-27

Slaget mellem email og sociale medier er i fuld gang og fylder meget i medierne. Store internationale virksomheder fordømmer emailen og hylder sociale, digitale platforme som fremtidens kommunikationskanal og arbejdsredskab. Her i kampens hede tager vi en status fra hvert ringhjørne og sætter fokus på, at brugerne ikke må glemmes, når teknik stilles overfor teknik – uagtet sejrherre.

Mål på værdien af de faglige netværk

2011-12-20

Der oprettes stadig flere offline og online netværk for medlemmerne i de faglige organisationer. Antallet af deltagere stiger og tilfredsheden blandt deltagerne er høj. Og det giver loyalitet. Men værdien for organisationen kunne blive endnu højere, hvis der også blev arbejdet med medlemmernes konkrete udbytte af deltagelsen. I det hele taget kan organisationernes viden om det enkelte medlems adfærd og holdninger omsættes til øget værdi for både organisationen og medlemmet - hvis man blev stærkere til systematisk at omsætte de store mængder data til medlemstilpassede aktiviteter. Det stillede vi skarpt på i november på vores møde om faglige netværk.

3 hurtige til Tina Andersen

2011-12-19

Vi bringer et miniinterview med Tina Andersen leder af administration og marketing i Dansklærerforeningen om it og de udfordringer, der følger med.

Sociale medier opdaterer medlemmer ifm. overenskomst

2011-11-18

Flere og flere faglige organisationer vil bruge sociale medier til at involvere medlemmerne ifm. fx overenskomstforhandlinger. Det er selvfølgelig ikke alt, der kan udpensles på Facebook, så for mange aktører (fx NNF) drejer det sig om at delagtiggøre i processen omkring forhandlingerne. Herunder naturligvis engagementet i og den utrættelige kamp for medlemsskaren.

Er dine webløsninger sikre?

2011-11-02

Alt for mange virksomheder og organisationer er ikke klar over, at deres webapplikationer ikke er sikre – og det starter i udviklingsprocessen viser ny undersøgelse.

Tema: Medlemsorganisationer - platforme for videndeling

2011-10-11

Vi præsenterer tre konkrete eksempler på, hvordan medlemsorganisationer kan arbejde strategisk med 'videnstrømme', uden at det kræver voldsomme organisatoriske ændringer eller kompromitterer krav om fortrolighed og kvalitet. Læs bl.a. om task forces, blogging og digital videndeling fokuseret omkring opgaveløsning.

Tema: Digital selvbetjening

2011-08-24

I august måned sætter vi i vores tema fokus på digital selvbetjening i medlemsorganisationer og ser på nogle af de organisatoriske udfordringer, der følger med, når opgaver løses nye steder og medlemmerne møder jer på en ny måde. Læs mere her.

Hvem fører an på de sociale medier?

2011-06-14

En tydelig tendens i vores trendundersøgelse 2011 for medlemsorganisationer peger på, at indsamlingsorganisationer og politiske organisationer klart tager førertrøjen, når det kommer til benyttelsen af sociale medier.

LO-organisationer i vildrede

2011-06-07

Faldet i LO-organisationernes medlemstal er velkendt og udtalt - vores tal peger nu på, at organisationerne tilsyneladende heller ikke har en klar strategi for, hvad de skal gøre ved det!

Tema: Monitorering betaler sig

2011-04-13

I denne måned sætter vi fokus på monitorering, og hvad det kan skabe af værdi for jeres medlemsorganisation. Vi svarer på hvorfor, hvad og hvordan.